Zero waste

Zero waste – recykling na co dzień

Czy wiesz, że przeciętny Europejczyk wytwarza aż pół tony śmieci rocznie? Jak plasuje się Polska na tle innych krajów? Nie najgorzej. Statystyczny Polak zapewnia składowiskom odpadów aż 350 kg rocznie, co daje aż 13,1 ton w 2020 roku. Przeciętny Duńczyk wytwarza ok. 700 kg śmieci, zaś Rumun ok. 300 kg.

Zastanawiałeś się, co dzieje się z tymi wszystkimi odpadami? Ponad połowa poddawana jest: recyklingowi (27%), kompostowaniu lub fermentacji (12%) oraz przekształceniom termicznym z odzyskiem energii (20%). Jest też grono śmieci podlegających unieszkodliwieniu przez składowanie i przekształcenie bez odzysku energii (41%).

To właśnie dlatego idea ZERO WASTE jest dla nas tak ważna.

Pewnie zapytasz, co to zero waste? Ruch czy też ideologia zero waste narodziła się z przekonania, iż zasoby Ziemi są ograniczone, środowisko podlega degradacji, a katastrofy ekologiczne coraz szybciej zmierzają ku nam. Zero Waste International Alliance podaje definicję: „Zero Waste oznacza projektowanie i zarządzanie produktami oraz procesami, aby systematycznie eliminować szkodliwość odpadów i materiałów oraz zmniejszać ich objętość, przetwarzać i odzyskiwać wszystkie zasoby, nie spalać ich ani nie zakopywać. Zero Waste wyeliminuje uwalnianie szkodliwych substancji do ziemi, wody czy też powietrza, które są zagrożeniem dla zdrowia człowieka, zwierząt, roślin i całej planety.” Celem nie jest tylko sortowanie odpadów, ale przede wszystkim zmniejszanie ich powstawania. Oczywiście, recykling jest bardzo dobrą bazą i skutecznym sposobem zarządzania odpadami, ale naszym dążeniem jest optymalizacja recyklingu i odzysku.

Czy wiesz, że z 1 miliona starych telefonów komórkowych można zyskać aż 15 ton miedzi, 350 kg srebra, 34 kilogramów złota o 15 kg palladu? Przydatne w każdym domu baterie AA zawierają ok. 60-80% przetworzonego plastiku lub ołowiu.

Recykling jest to nic innego jak cykl procesów, zmierzający do odzyskania i ponownego wykorzystania odpadów komunalnych, tak, aby zmniejszyć wkład energetyczny. Jego podstawą jest właściwa selekcja odpadów, a następnie ich przetworzenie i wykorzystanie w jak największym stopniu. Zatem pojawia się pytanie – jak zacząć żyć zero waste? Przede wszystkim starannie segregując odpady na papier i makulaturę, metal i aluminium, szkło oraz plastik (tworzywa sztuczne).

Co powstanie z tych odpadów?

Z papieru wytwarzane są taśmy maskujące, bandaże, fartuchy szpitalne, konieczne ostatnio maseczki ochronne, doniczki, abażury i klosze oświetleniowe czy kartonowe opakowania do jajek. Jego atutem jest możliwość trzy- lub czterokrotnego przetwarzania go. Wszechobecny plastik można wykorzystać ponownie w opakowaniach i workach foliowych, meblach ogrodowych, ubraniach, długopisach, zabawkach, ramach okiennych, namiotach czy ekranach przeciwhałasowych, których przybywa. Szkło przekształcane jest w wazony, butelki, słoiki na przetwory, blaty czy kafelki kuchenne i włókno szklane. Metal ponownie wykorzystamy w tworzeniu puszek, rur, karoserii samochodowych, platform morskich i wiertniczych, koszów na śmieci, roweru czy oprawek do okularów.

Co z tego mamy? Oszczędność!

Drugie życie śmieci pozwala:

  • obniżyć koszty wytwarzania nowych produktów,
  • zmniejszyć ilość opadów zalegających na składowiskach,
  • chronić zasoby naturalne poprzez wykorzystanie surowców wtórnych,
  • obniżyć ilość energii potrzebnej do wyprodukowania nowych dóbr.

Nie zaśmiecaj środowiska! Zaplanuj ekologiczne pozbycie się odpadów. Zamów kompleksowe usługi przedsiębiorstwa Euro Tradex, a my zajmiemy się odbiorem, wywozem i przetworzeniem śmieci w pełnowartościowe produkty.