Odpady spożywcze

ZRÓWNOWAŻONE ROZWIĄZANIA DLA ODPADÓW POCHODZĄCYCH Z PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO

Zarządzanie łańcuchem dostaw w przypadku odpadów poprodukcyjnych powstających w przemyśle spożywczym niesie za sobą bardzo duże ryzyko potencjalnych negatywnych skutków środowiskowych.

Aby spełnić wszystkie rygorystyczne wymagania naszą działalność opieramy na zintegrowanych systemach zarządzania jakością i środowiskiem według norm ISO 9001:2015, ISO 14001:2015

Ponadto mając na celu minimalizowanie negatywnego oddziaływania na środowisko naturalne w 2021r. wdrożyliśmy system zrównoważonego rozwoju REDcert i uzyskaliśmy certyfikat REDcert DEKRA
Zarządzanie odpadami według norm systemu REDcert potwierdza, że certyfikowana organizacja podejmuje wszelkie działania w kierunku ograniczenia emisji CO2, ochrony biosfery oraz racjonalnego wykorzystania gruntów, oraz osiągnęła całkowitą zgodność z wymogami dyrektywy RED II

Nasza specjalizacja w przypadku odpadów spożywczych obejmuje głównie odpady z przemysłu cukierniczego i piekarniczego. Odpady wykorzystywane zostają między innymi do produkcji bioetanolu w procesie recyklingu R3 – jest to jedna z najwłaściwszych metod recyklingu odpadów z punktu widzenia hierarchii sposobów postępowania z odpadami po zapobieganiu powstawania i przygotowaniu do ponownego użycia, co wpisuje się w filozofie gospodarki o obiegu zamkniętym i sprawia, że odpady dostają drugie życie.

KODY I RODZAJE ODPADÓW

SPECYFIKACJA SZCZEGÓŁOWA – SKUP WEDŁUG CENNIKA

 • odpady piekarnicze
 • odpady cukiernicze
 • makarony, ciasta
 • odpadowa mąka, cukier
 • odpadowy ryż, kasza
 • lody w proszku
 • herbaty owocowe granulowane instant
 • wyroby czekoladowe
 • galaretki

Utylizacja produktów spożywczych

Przemysłowa produkcja artykułów spożywczych wiąże się z powstawaniem odpadów, które nieodpowiednio zagospodarowane mogą stanowić zagrożenie dla środowiska naturalnego. Klientom naszej firmy oferujemy przede wszystkim odbiór produktów ubocznych i wyrobów przeterminowanych pochodzących z przemysłu piekarniczego oraz cukierniczego, które następnie znajdują zastosowanie w procesie recyklingu R3, na przykład w produkcji bioetanolu.

Utylizacja przeterminowanych produktów spożywczych

Zasadniczo wyróżnia się 4 grupy odpadów związanych z produktami spożywczymi:

 • 0202 — odpady poprodukcyjne, np. z zakładów przetwórstwa mięsa,
 • 0203 — odpady poprodukcyjne pochodzenia roślinnego,
 • 020680 — tłuszcze spożywcze, które nie nadają się już do wykorzystania,
 • 160380 — przeterminowane i nieprzydatne do spożycia produkty spożywcze.

Szukasz wyspecjalizowanej firmy, która odbierze z Twojego zakładu produkcyjnego odpady o kodzie 160380? Skontaktuj się z nami, by skorzystać z usług z zakresu utylizacji przeterminowanych produktów spożywczych.

Jak postępuje się z odpadami spożywczymi?

Każdy zakład produkcyjny, w którym powstają artykuły spożywcze, musi przestrzegać rygorystycznych przepisów dotyczących gospodarowania odpadami, by pozytywnie przechodzić przez kontrole sanepidu. Oznacza to, że warto na stałe współpracować z firmą zajmującą się odbiorem oraz utylizacją przeterminowanych produktów spożywczych. Co jednak dzieje się z odpadami po tym, jak opuszczą teren przetwórni? Zgodnie z tak zwaną hierarchią sposobów postępowania z odpadami, jeśli jest taka możliwość, to należy wykorzystać odpady spożywcze w biogazowniach (recykling) albo kompostować w przeznaczonych do tego pryzmach. Przykładem mogą być odpady z przemysłu cukierniczego i piekarniczego, które w procesie recyklingu R3 wykorzystane zostają do produkcji bioetanolu. Jeśli nie ma możliwości zastosowania tych metod, należy przeterminowane produkty spożywcze poddać utylizacji. Skontaktuj się z nami, by poznać więcej szczegółów współpracy!