Kody odpadów

Wyszukiwarka kodów odpadów BDO. Wpisz kod lub nazwę odpadu.

Kody odpadówGrupy, podgrupy i rodzaje odpadów
11Odpady powstające przy poszukiwaniu, wydobywaniu, fizycznej i chemicznej przeróbce rud oraz innych kopalin
01 010101Odpady z wydobywania kopalin
01 01 01010101Odpady z wydobywania rud metali (z wyłączeniem 01 01 80)
01 01 02010102Odpady z wydobywania kopalin innych niż rudy metali
01 01 80010180Odpady skalne z górnictwa miedzi, cynku i ołowiu
01 030103Odpady z fizycznej i chemicznej przeróbki rud metali
01 03 04*010304*Odpady z przeróbki rud siarczkowych powodujące samoczynne zakwaszenie środowiska w czasie składowania
01 03 05*010305*Inne odpady poprzeróbcze zawierające substancje niebezpieczne (z wyłączeniem 01 03 80)
01 03 06010306Inne odpady poprzeróbcze niż wymienione w 01 03 04, 01 03 05, 01 03 80 i 01 03 81
01 03 07*010307*Inne odpady zawierające substancje niebezpieczne z fizycznej i chemicznej przeróbki rud metali
01 03 08010308Odpady w postaci pyłów i proszków inne niż wymienione w 01 03 07
01 03 09010309Czerwony szlam powstający przy produkcji tlenku glinu inny niż wymieniony w 01 03 10
01 03 10*010310*Czerwony szlam powstający przy produkcji tlenku glinu zawierający substancje stwarzające zagrożenie inny niż odpady wymienione w 01 03 07
01 03 80*010380*Odpady z flotacyjnego wzbogacania rud metali nieżelaznych zawierające substancje niebezpieczne
01 03 81010381Odpady z flotacyjnego wzbogacania rud metali nieżelaznych inne niż wymienione w 01 03 80
01 03 99010399
01 040104Odpady z fizycznej i chemicznej przeróbki kopalin innych niż rudy metali
01 04 07*010407*Odpady zawierające substancje niebezpieczne z fizycznej i chemicznej przeróbki kopalin innych niż rudy metali
01 04 08010408Odpady żwiru lub skruszone skały inne niż wymienione w 01 04 07
01 04 09010409Odpadowe piaski i iły
01 04 10010410Odpady w postaci pyłów i proszków inne niż wymienione w 01 04 07
01 04 11010411Odpady powstające przy wzbogacaniu soli kamiennej i potasowej inne niż wymienione w 01 04 07
01 04 12010412Odpady powstające przy płukaniu i oczyszczaniu kopalin inne niż wymienione w 01 04 07 i 01 04 11
01 04 13010413Odpady powstające przy cięciu i obróbce postaciowej skał inne niż wymienione w 01 04 07
01 04 80*010480*Odpady z flotacyjnego wzbogacania węgla zawierające substancje niebezpieczne
01 04 81010481Odpady z flotacyjnego wzbogacania węgla inne niż wymienione w 01 04 80
01 04 82*010482*Odpady z flotacyjnego wzbogacania rud siarkowych zawierające substancje niebezpieczne
01 04 83010483Odpady z flotacyjnego wzbogacania rud siarkowych inne niż wymienione w 01 04 82
01 04 84*010484*Odpady z flotacyjnego wzbogacania rud fosforowych (fosforytów, apatytów) zawierające substancje niebezpieczne
01 04 85010485Odpady z flotacyjnego wzbogacania rud fosforowych (fosforytów, apatytów) inne niż wymienione w 01 04 84
01 04 99010499Inne niewymienione odpady
01 050105Płuczki wiertnicze i inne odpady wiertnicze
01 05 04010504Płuczki i odpady wiertnicze z odwiertów wody słodkiej
01 05 05*010505*Płuczki i odpady wiertnicze zawierające ropę naftową
01 05 06*010506*Płuczki i odpady wiertnicze zawierające substancje niebezpieczne
01 05 07010507Płuczki wiertnicze zawierające baryt i odpady inne niż wymienione w 01 05 05 i 01 05 06
01 05 08010508Płuczki wiertnicze zawierające chlorki i odpady inne niż wymienione w 01 05 05 i 01 05 06
01 05 99010599Inne niewymienione odpady
@2Odpady z rolnictwa, ogrodnictwa, upraw hydroponicznych, rybołówstwa, leśnictwa, łowiectwa oraz przetwórstwa żywności
02 010201Odpady z rolnictwa, ogrodnictwa, upraw hydroponicznych, leśnictwa, łowiectwa i rybołówstwa
02 01 01020101Osady z mycia i czyszczenia
02 01 02020102Odpadowa tkanka zwierzęca
02 01 03020103Odpadowa masa roślinna
02 01 04020104Odpady tworzyw sztucznych (z wyłączeniem opakowań)
02 01 06020106Odchody zwierzęce
02 01 07020107Odpady z gospodarki leśnej
02 01 08*020108*Odpady agrochemikaliów zawierające substancje niebezpieczne
02 01 09020109Odpady agrochemikaliów inne niż wymienione w 02 01 08
02 01 10020110Odpady metalowe
02 01 80*020180*Zwierzęta padłe i ubite z konieczności oraz odpadowa tkanka zwierzęca, wykazujące właściwości niebezpieczne
02 01 81020181Zwierzęta padłe i odpadowa tkanka zwierzęca stanowiące materiał szczególnego i wysokiego ryzyka inne niż wymienione w 02 01 80
02 01 82020182Zwierzęta padłe i ubite z konieczności
02 01 83020183Odpady z upraw hydroponicznych
02 01 99020199Inne niewymienione odpady
02 020202Odpady z przygotowania i przetwórstwa produktów spożywczych pochodzenia zwierzęcego
02 02 01020201Odpady z mycia i przygotowywania surowców
02 02 02020202Odpadowa tkanka zwierzęca
02 02 03020203Surowce i produkty nienadające się do spożycia i przetwórstwa
02 02 04020204Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków
02 02 80*020280*Odpadowa tkanka zwierzęca wykazująca właściwości niebezpieczne
02 02 81020281Odpadowa tkanka zwierzęca stanowiąca materiał szczególnego i wysokiego ryzyka, w tym odpady z produkcji pasz mięsno-kostnych inne niż wymienione w 02 02 80
02 02 82020282Odpady z produkcji mączki rybnej inne niż wymienione w 02 02 80
02 02 99020299Inne niewymienione odpady
02 030203Odpady z przygotowania, przetwórstwa produktów i używek spożywczych oraz odpady pochodzenia roślinnego, w tym odpady z owoców, warzyw, produktów zbożowych, olejów jadalnych, kakao, kawy, herbaty oraz przygotowania i przetwórstwa tytoniu, drożdży i produkcji ekstraktów drożdżowych, przygotowywania i fermentacji melasy (z wyłączeniem 02 07)
02 03 01020301Szlamy z mycia, oczyszczania, obierania, odwirowywania i oddzielania surowców
02 03 02020302Odpady konserwantów
02 03 03020303Odpady poekstrakcyjne
02 03 04020304Surowce i produkty nienadające się do spożycia i przetwórstwa
02 03 05020305Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków
02 03 80020380Wytłoki, osady i inne odpady z przetwórstwa produktów roślinnych (z wyłączeniem 02 03 81)
02 03 81020381Odpady z produkcji pasz roślinnych
02 03 82020382Odpady tytoniowe
02 03 99020399Inne niewymienione odpady
02 040204Odpady z przemysłu cukrowniczego
02 04 01020401Osady z oczyszczania i mycia buraków
02 04 02020402Nienormatywny węglan wapnia oraz kreda cukrownicza (wapno defekacyjne)
02 04 03020403Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków
02 04 80020480Wysłodki
02 04 99020499Inne niewymienione odpady
02 050205Odpady z przemysłu mleczarskiego
02 05 01020501Surowce i produkty nieprzydatne do spożycia oraz przetwarzania
02 05 02020502Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków
02 05 80020580Odpadowa serwatka
02 05 99020599Inne niewymienione odpady
02 060206Odpady z przemysłu piekarniczego i cukierniczego
02 06 01020601Surowce i produkty nieprzydatne do spożycia i przetwórstwa
02 06 02020602Odpady konserwantów
02 06 03020603Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków
02 06 80020680Nieprzydatne do wykorzystania tłuszcze spożywcze
02 06 99020699Inne niewymienione odpady
02 070207Odpady z produkcji napojów alkoholowych i bezalkoholowych (z wyłączeniem kawy, herbaty i kakao)
02 07 01020701Odpady z mycia, oczyszczania i mechanicznego rozdrabniania surowców
02 07 02020702Odpady z destylacji spirytualiów
02 07 03020703Odpady z procesów chemicznych
02 07 04020704Surowce i produkty nieprzydatne do spożycia i przetwórstwa
02 07 05020705Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków
02 07 80020780Wytłoki, osady moszczowe i pofermentacyjne, wywary
02 07 99020799Inne niewymienione odpady
@3Odpady z przetwórstwa drewna oraz z produkcji płyt i mebli, masy celulozowej, papieru i tektury
03 010301Odpady z przetwórstwa drewna oraz z produkcji płyt i mebli
03 01 01030101Odpady kory i korka
03 01 04*030104*Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir zawierające substancje niebezpieczne
03 01 05030105Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne niż wymienione w 03 01 04
03 01 80*030180*Odpady z chemicznej przeróbki drewna zawierające substancje niebezpieczne
03 01 81030181Odpady z chemicznej przeróbki drewna inne niż wymienione w 03 01 80
03 01 82030182Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków
03 01 99030199Inne niewymienione odpady
03 020302Odpady powstające przy konserwacji drewna
03 02 01*030201*Środki do konserwacji i impregnacji drewna niezawierające związków chlorowcoorganicznych
03 02 02*030202*Środki do konserwacji i impregnacji drewna zawierające związki chlorowcoorganiczne
03 02 03*030203*Metaloorganiczne środki do konserwacji i impregnacji drewna
03 02 04*030204*Nieorganiczne środki do konserwacji i impregnacji drewna
03 02 05*030205*Inne środki do konserwacji i impregnacji drewna zawierające substancje niebezpieczne
03 02 99030299Inne niewymienione odpady
03 030303Odpady z produkcji oraz z przetwórstwa masy celulozowej, papieru i tektury
03 03 01030301Odpady z kory i drewna
03 03 02030302Osady wapienne i szlamy z ługu zielonego (z przetwarzania ługu czarnego)
03 03 05030305Szlamy z odbarwiania makulatury
03 03 07030307Mechanicznie wydzielone odrzuty z przeróbki makulatury i tektury
03 03 08030308Odpady z sortowania papieru i tektury przeznaczone do recyklingu
03 03 09030309Odpady szlamu wapiennego (pokaustyzacyjnego)
03 03 10030310Odpady z włókna, szlamy z włókien, wypełniaczy i powłok pochodzące z mechanicznej separacji
03 03 11030311Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 03 03 10
03 03 80030380Szlamy z procesów bielenia podchlorynem lub chlorem
03 03 81030381Szlamy z innych procesów bielenia
03 03 99030399Inne niewymienione odpady
@4Odpady z przemysłu skórzanego, futrzarskiego i tekstylnego
04 010401Odpady z przemysłu skórzanego i futrzarskiego
04 01 01040101Odpady z mizdrowania (odzierki i dwoiny wapniowe)
04 01 02040102Odpady z wapnienia
04 01 03*040103*Odpady z odtłuszczania zawierające rozpuszczalniki (bez fazy ciekłej)
04 01 04040104Brzeczka garbująca zawierająca chrom
04 01 05040105Brzeczka garbująca niezawierająca chromu
04 01 06040106Osady zawierające chrom, zwłaszcza z zakładowych oczyszczalni ścieków
04 01 07040107Osady niezawierające chromu, zwłaszcza z zakładowych oczyszczalni ścieków
04 01 08040108Odpady skóry wygarbowanej zawierające chrom (wióry, obcinki, pył ze szlifowania skór)
04 01 09040109Odpady z polerowania i wykańczania
04 01 99040199Inne niewymienione odpady
04 020402Odpady z przemysłu tekstylnego
04 02 09040209Odpady materiałów złożonych (np. tkaniny impregnowane, elastomery, plastomery)
04 02 10040210Substancje organiczne z produktów naturalnych (np. tłuszcze, woski)
04 02 14*040214*Odpady z wykańczania zawierające rozpuszczalniki organiczne
04 02 15040215Odpady z wykańczania inne niż wymienione w 04 02 14
04 02 16*040216*Barwniki i pigmenty zawierające substancje niebezpieczne
04 02 17040217Barwniki i pigmenty inne niż wymienione w 04 02 16
04 02 19*040219*Odpady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne
04 02 20040220Odpady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 04 02 19
04 02 21040221Odpady z nieprzetworzonych włókien tekstylnych
04 02 22040222Odpady z przetworzonych włókien tekstylnych
04 02 80040280Odpady z mokrej obróbki wyrobów tekstylnych
04 02 99040299Inne niewymienione odpady
@5Odpady z przeróbki ropy naftowej, oczyszczania gazu ziemnego oraz pirolitycznej przeróbki węgla
05 010501Odpady z przeróbki (np. rafinacji) ropy naftowej
05 01 02*050102*Osady z odsalania
05 01 03*050103*Osady z dna zbiorników
05 01 04*050104*Kwaśne szlamy z procesów alkilowania
05 01 05*050105*Wycieki ropy naftowej
05 01 06*050106*Zaolejone osady z konserwacji instalacji lub urządzeń
05 01 07*050107*Kwaśne smoły
05 01 08*050108*Inne smoły
05 01 09*050109*Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne
05 01 10050110Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 05 01 09
05 01 11*050111*Odpady z alkalicznego oczyszczania paliw
05 01 12*050112*Ropa naftowa zawierająca kwasy
05 01 13050113Osady z uzdatniania wody kotłowej
05 01 14050114Odpady z kolumn chłodniczych
05 01 15*050115*Zużyte naturalne materiały filtracyjne (np. gliny, iły)
05 01 16050116Odpady zawierające siarkę z odsiarczania ropy naftowej
05 01 17050117Bitum
05 01 99050199Inne niewymienione odpady
05 060506Odpady z pirolitycznej przeróbki węgla
05 06 01*050601*Kwaśne smoły
05 06 03*050603*Inne smoły
05 06 04050604Odpady z kolumn chłodniczych
05 06 80*050680*Odpady ciekłe zawierające fenole
05 06 99050699Inne niewymienione odpady
05 070507Odpady z oczyszczania i transportu gazu ziemnego
05 07 01*050701*Osady zawierające rtęć
05 07 02050702Odpady zawierające siarkę
05 07 99050799Inne niewymienione odpady
@6Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania produktów przemysłu chemii nieorganicznej
06 010601Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania kwasów nieorganicznych
06 01 01*060101*Kwas siarkowy i siarkawy
06 01 02*060102*Kwas chlorowodorowy
06 01 03*060103*Kwas fluorowodorowy
06 01 04*060104*Kwas fosforowy i fosforawy
06 01 05*060105*Kwas azotowy i azotawy
06 01 06*060106*Inne kwasy
06 01 99060199Inne niewymienione odpady
06 020602Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania wodorotlenków
06 02 01*060201*Wodorotlenek wapniowy
06 02 03*060203*Wodorotlenek amonowy
06 02 04*060204*Wodorotlenek sodowy i potasowy
06 02 05*060205*Inne wodorotlenki
06 02 99060299Inne niewymienione odpady
06 030603Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania soli i ich roztworów oraz tlenków metali
06 03 11*060311*Sole i roztwory zawierające cyjanki
06 03 13*060313*Sole i roztwory zawierające metale ciężkie
06 03 14060314Sole i roztwory inne niż wymienione w 06 03 11 i 06 03 13
06 03 15*060315*Tlenki metali zawierające metale ciężkie
06 03 16060316Tlenki metali inne niż wymienione w 06 03 15
06 03 99060399Inne niewymienione odpady
06 040604Odpady zawierające metale inne niż wymienione w 06 03
06 04 03*060403*Odpady zawierające arsen
06 04 04*060404*Odpady zawierające rtęć
06 04 05*060405*Odpady zawierające inne metale ciężkie
06 04 99060499Inne niewymienione odpady
06 050605Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków
06 05 02*060502*Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne
06 05 03060503Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 06 05 02
06 060606Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania związków siarki oraz z chemicznych procesów przetwórstwa siarki i odsiarczania
06 06 02*060602*Odpady zawierające niebezpieczne siarczki
06 06 03060603Odpady zawierające siarczki inne niż wymienione w 06 06 02
06 06 99060699Inne niewymienione odpady
06 070607Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania chlorowców oraz z chemicznych procesów przetwórstwa chloru
06 07 01*060701*Odpady azbestowe z elektrolizy
06 07 02*060702*Węgiel aktywny z produkcji chloru
06 07 03*060703*Osady siarczanu baru zawierające rtęć
06 07 04*060704*Roztwory i kwasy (np. kwas siarkowy)
06 07 99060799Inne niewymienione odpady
06 080608Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania krzemu oraz pochodnych krzemu
06 08 02*060802*Odpady zawierające niebezpieczne chlorosilany
06 08 99060899Inne niewymienione odpady
06 090609Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania chemikaliów fosforowych oraz z chemicznych procesów przetwórstwa fosforu
06 09 02060902Żużel fosforowy
06 09 03*060903*Poreakcyjne odpady związków wapnia zawierające lub zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi
06 09 04060904Poreakcyjne odpady związków wapnia inne niż wymienione w 06 09 03 i 06 09 80
06 09 80060980Fosfogipsy
06 09 81060981Fosfogipsy wymieszane z żużlami, popiołami paleniskowymi i pyłami z kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)
06 09 99060999Inne niewymienione odpady
06 100610Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania chemikaliów azotowych, z chemicznych procesów przetwórstwa azotu oraz z produkcji nawozów azotowych i innych
06 10 02*061002*Odpady zawierające substancje niebezpieczne
06 10 99061099Inne niewymienione odpady
06 110611Odpady z produkcji pigmentów oraz zmętniaczy nieorganicznych
06 11 01061101Poreakcyjne odpady związków wapnia z produkcji dwutlenku tytanu
06 11 80061180Odpady z produkcji związków cyrkonu
06 11 81061181Odpady z produkcji związków chromu
06 11 82061182Odpady z produkcji związków kobaltu
06 11 83061183Odpadowy siarczan żelazowy
06 11 99061199Inne niewymienione odpady
06 130613Odpady z innych nieorganicznych procesów chemicznych
06 13 01*061301*Nieorganiczne środki ochrony roślin, środki do konserwacji drewna oraz inne biocydy
06 13 02*061302*Zużyty węgiel aktywny (z wyłączeniem 06 07 02)
06 13 03061303Czysta sadza
06 13 04*061304*Odpady z przetwarzania azbestu
06 13 05*061305*Sadza zawierająca lub zanieczyszczona substancjami niebezpiecznymi
06 13 99061399Inne niewymienione odpady
@7Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania produktów przemysłu chemii organicznej
07 010701Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania podstawowych produktów przemysłu chemii organicznej
07 01 01*070101*Wody popłuczne i ługi macierzyste
07 01 03*070103*Rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste
07 01 04*070104*Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste
07 01 07*070107*Pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne zawierające związki chlorowców
07 01 08*070108*Inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne
07 01 09*070109*Zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne zawierające związki chlorowców
07 01 10*070110*Inne zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne
07 01 11*070111*Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne
07 01 12070112Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 07 01 11
07 01 80070180Wapno pokarbidowe niezawierające substancji niebezpiecznych (inne niż wymienione w 07 01 08)
07 01 99070199Inne niewymienione odpady
07 020702Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania tworzyw sztucznych oraz kauczuków i włókien syntetycznych
07 02 01*070201*Wody popłuczne i ługi macierzyste
07 02 03*070203*Rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste
07 02 04*070204*Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste
07 02 07*070207*Pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne zawierające związki chlorowców
07 02 08*070208*Inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne
07 02 09*070209*Zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne zawierające związki chlorowców
07 02 10*070210*Inne zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne
07 02 11*070211*Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne
07 02 12070212Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 07 02 11
07 02 13070213Odpady tworzyw sztucznych
07 02 14*070214*Odpady z dodatków zawierające substancje niebezpieczne (np. plastyfikatory, stabilizatory)
07 02 15070215Odpady z dodatków inne niż wymienione w 07 02 14
07 02 16*070216*Odpady zawierające niebezpieczne silikony
07 02 17070217Odpady zawierające silikony inne niż wymienione w 07 02 16
07 02 80070280Odpady z przemysłu gumowego i produkcji gumy
07 02 99070299Inne niewymienione odpady
07 030703Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania organicznych barwników oraz pigmentów (z wyłączeniem podgrupy 06 11)
07 03 01*070301*Wody popłuczne i ługi macierzyste
07 03 03*070303*Rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste
07 03 04*070304*Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste
07 03 07*070307*Pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne zawierające związki chlorowców
07 03 08*070308*Inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne
07 03 09*070309*Zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne zawierające związki chlorowców
07 03 10*070310*Inne zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne
07 03 11*070311*Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne
07 03 12070312Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 07 03 11
07 03 99070399Inne niewymienione odpady
07 040704Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania organicznych środków ochrony roślin (z wyłączeniem 02 01 08 i 02 01 09), środków do konserwacji drewna (z wyłączeniem 03 02) i innych biocydów
07 04 01*070401*Wody popłuczne i ługi macierzyste
07 04 03*070403*Rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste
07 04 04*070404*Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste
07 04 07*070407*Pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne zawierające związki chlorowców
07 04 08*070408*Inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne
07 04 09*070409*Zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne zawierające związki chlorowców
07 04 10*070410*Inne zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne
07 04 11*070411*Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne
07 04 12070412Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 07 04 11
07 04 13*070413*Odpady stałe zawierające substancje niebezpieczne
07 04 80*070480*Przeterminowane środki ochrony roślin
07 04 81070481Przeterminowane środki ochrony roślin inne niż wymienione w 07 04 80
07 04 99070499Inne niewymienione odpady
07 050705Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania farmaceutyków
07 05 01*070501*Wody popłuczne i ługi macierzyste
07 05 03*070503*Rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste
07 05 04*070504*Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste
07 05 07*070507*Pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne zawierające związki chlorowców
07 05 08*070508*Inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne
07 05 09*070509*Zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne zawierające związki chlorowców
07 05 10*070510*Inne zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne
07 05 11*070511*Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne
07 05 12070512Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 07 05 11
07 05 13*070513*Odpady stałe zawierające substancje niebezpieczne
07 05 14070514Odpady stałe inne niż wymienione w 07 05 13
07 05 80*070580*Odpady ciekłe zawierające substancje niebezpieczne
07 05 81070581Odpady ciekłe inne niż wymienione w 07 05 80
07 05 99070599Inne niewymienione odpady
07 060706Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania tłuszczów, natłustek, mydeł, detergentów, środków dezynfekujących i kosmetyków
07 06 01*070601*Wody popłuczne i ługi macierzyste
07 06 03*070603*Rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste
07 06 04*070604*Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste
07 06 07*070607*Pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne zawierające związki chlorowców
07 06 08*070608*Inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne
07 06 09*070609*Zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne zawierające związki chlorowców
07 06 10*070610*Inne zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne
07 06 11*070611*Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne
07 06 12070612Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 07 06 11
07 06 80070680Ziemia bieląca z rafinacji oleju
07 06 81070681Zwroty kosmetyków i próbek
07 06 99070699Inne niewymienione odpady
07 070707Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania innych niewymienionych produktów chemicznych
07 07 01*070701*Wody popłuczne i ługi macierzyste
07 07 03*070703*Rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste
07 07 04*070704*Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste
07 07 07*070707*Pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne zawierające związki chlorowców
07 07 08*070708*Inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne
07 07 09*070709*Zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne zawierające związki chlorowców
07 07 10*070710*Inne zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne
07 07 11*070711*Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne
07 07 12070712Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 07 07 11
07 07 99070799Inne niewymienione odpady
@8Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania powłok ochronnych (farb, lakierów, emalii ceramicznych), kitu, klejów, szczeliw i farb drukarskich
08 010801Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania oraz usuwania farb i lakierów
08 01 11*080111*Odpady farb i lakierów zawierających rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne
08 01 12080112Odpady farb i lakierów inne niż wymienione w 08 01 11
08 01 13*080113*Szlamy z usuwania farb i lakierów zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne
08 01 14080114Szlamy z usuwania farb i lakierów inne niż wymienione w 08 01 13
08 01 15*080115*Szlamy wodne zawierające farby i lakiery zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne
08 01 16080116Szlamy wodne zawierające farby i lakiery inne niż wymienione w 08 01 15
08 01 17*080117*Odpady z usuwania farb i lakierów zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne
08 01 18080118Odpady z usuwania farb i lakierów inne niż wymienione w 08 01 17
08 01 19*080119*Zawiesiny wodne farb lub lakierów zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne
08 01 20080120Zawiesiny wodne farb lub lakierów inne niż wymienione w 08 01 19
08 01 21*080121*Zmywacz farb lub lakierów
08 01 99080199Inne niewymienione odpady
08 020802Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania innych powłok (w tym materiałów ceramicznych)
08 02 01080201Odpady proszków powlekających
08 02 02080202Szlamy wodne zawierające materiały ceramiczne
08 02 03080203Zawiesiny wodne zawierające materiały ceramiczne
08 02 99080299Inne niewymienione odpady
08 030803Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania farb drukarskich
08 03 07080307Szlamy wodne zawierające farby drukarskie
08 03 08080308Odpady ciekłe zawierające farby drukarskie
08 03 12*080312*Odpady farb drukarskich zawierające substancje niebezpieczne
08 03 13080313Odpady farb drukarskich inne niż wymienione w 08 03 12
08 03 14*080314*Szlamy farb drukarskich zawierające substancje niebezpieczne
08 03 15080315Szlamy farb drukarskich inne niż wymienione w 08 03 14
08 03 16*080316*Zużyte roztwory trawiące
08 03 17*080317*Odpadowy toner drukarski zawierający substancje niebezpieczne
08 03 18080318Odpadowy toner drukarski inny niż wymieniony w 08 03 17
08 03 19*080319*Zdyspergowany olej zawierający substancje niebezpieczne
08 03 80080380Zdyspergowany olej inny niż wymieniony w 08 03 19
08 03 99080399Inne niewymienione odpady
08 040804Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania klejów oraz szczeliw (w tym środki do impregnacji wodoszczelnej)
08 04 09*080409*Odpadowe kleje i szczeliwa zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne
08 04 10080410Odpadowe kleje i szczeliwa inne niż wymienione w 08 04 09
08 04 11*080411*Osady z klejów i szczeliw zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne
08 04 12080412Osady z klejów i szczeliw inne niż wymienione w 08 04 11
08 04 13*080413*Uwodnione szlamy klejów lub szczeliw zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne
08 04 14080414Uwodnione szlamy klejów lub szczeliw inne niż wymienione w 08 04 13
08 04 15*080415*Odpady ciekłe klejów lub szczeliw zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne
08 04 16080416Odpady ciekłe klejów lub szczeliw inne niż wymienione w 08 04 15
08 04 17*080417*Olej żywiczny
08 04 99080499Inne niewymienione odpady
08 050805Odpady nieujęte w innych podgrupach grupy 08
08 05 01*080501*Odpady izocyjanianów
@9Odpady z przemysłu fotograficznego i usług fotograficznych
09 010901Odpady z przemysłu fotograficznego i usług fotograficznych
09 01 01*090101*Wodne roztwory wywoływaczy i aktywatorów
09 01 02*090102*Wodne roztwory wywoływaczy do płyt offsetowych
09 01 03*090103*Roztwory wywoływaczy opartych na rozpuszczalnikach
09 01 04*090104*Roztwory utrwalaczy
09 01 05*090105*Roztwory wybielaczy i kąpieli wybielająco-utrwalających
09 01 06*090106*Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające srebro
09 01 07090107Błony i papier fotograficzny zawierające srebro lub związki srebra
09 01 08090108Błony i papier fotograficzny niezawierające srebra
09 01 10090110Aparaty fotograficzne jednorazowego użytku bez baterii
09 01 11*090111*Aparaty fotograficzne jednorazowego użytku zawierające baterie wymienione w 16 06 01, 16 06 02 lub 16 06 03
09 01 12090112Aparaty fotograficzne jednorazowego użytku zawierające baterie inne niż wymienione w 09 01 11
09 01 13*090113*Odpady ciekłe z zakładowej regeneracji srebra inne niż wymienione w 09 01 06
09 01 80*090180*Przeterminowane odczynniki fotograficzne
09 01 99090199Inne niewymienione odpady
@10Odpady z procesów termicznych
10 011001Odpady z elektrowni i innych zakładów energetycznego spalania paliw (z wyłączeniem grupy 19)
10 01 01100101Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)
10 01 02100102Popioły lotne z węgla
10 01 03100103Popioły lotne z torfu i drewna niepoddanego obróbce chemicznej
10 01 04*100104*Popioły lotne i pyły z kotłów z paliw płynnych
10 01 05100105Stałe odpady z wapniowych metod odsiarczania gazów odlotowych
10 01 07100107Produkty z wapniowych metod odsiarczania gazów odlotowych odprowadzane w postaci szlamu
10 01 09*100109*Kwas siarkowy
10 01 13*100113*Popioły lotne z emulgowanych węglowodorów stosowanych jako paliwo
10 01 14*100114*Popioły paleniskowe, żużle i pyły z kotłów ze współspalania zawierające substancje niebezpieczne
10 01 15100115Popioły paleniskowe, żużle i pyły z kotłów ze współspalania inne niż wymienione w 10 01 14
10 01 16*100116*Popioły lotne ze współspalania zawierające substancje niebezpieczne
10 01 17100117Popioły lotne ze współspalania inne niż wymienione w 10 01 16
10 01 18*100118*Odpady z oczyszczania gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne
10 01 19100119Odpady z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 01 05, 10 01 07 i 10 01 18
10 01 20*100120*Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne
10 01 21100121Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 10 01 20
10 01 22*100122*Uwodnione szlamy z czyszczenia kotłów zawierające substancje niebezpieczne
10 01 23100123Uwodnione szlamy z czyszczenia kotłów inne niż wymienione w 10 01 22
10 01 24100124Piaski ze złóż fluidalnych (z wyłączeniem 10 01 82)
10 01 25100125Odpady z przechowywania i przygotowania paliw dla opalanych węglem elektrowni
10 01 26100126Odpady z uzdatniania wody chłodzącej
10 01 80100180Mieszanki popiołowo-żużlowe z mokrego odprowadzania odpadów paleniskowych
10 01 81100181Mikrosfery z popiołów lotnych
10 01 82100182Mieszaniny popiołów lotnych i odpadów stałych z wapniowych metod odsiarczania gazów odlotowych (metody suche i półsuche odsiarczania spalin oraz spalanie w złożu fluidalnym)
10 01 99100199Inne niewymienione odpady
10 021002Odpady z hutnictwa żelaza i stali
10 02 01100201Żużle z procesów wytapiania (wielkopiecowe, stalownicze)
10 02 02100202Nieprzerobione żużle z innych procesów
10 02 07*100207*Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne
10 02 08100208Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 02 07
10 02 10100210Zgorzelina walcownicza
10 02 11*100211*Odpady z uzdatniania wody chłodzącej zawierające oleje
10 02 12100212Odpady z uzdatniania wody chłodzącej inne niż wymienione w 10 02 11
10 02 13*100213*Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne
10 02 14100214Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 02 13
10 02 15100215Inne szlamy i osady pofiltracyjne
10 02 80100280Zgary z hutnictwa żelaza
10 02 81100281Odpadowy siarczan żelazawy
10 02 99100299Inne niewymienione odpady
10 031003Odpady z hutnictwa aluminium
10 03 02100302Odpadowe anody
10 03 04*100304*Żużle z produkcji pierwotnej
10 03 05100305Odpady tlenku glinu
10 03 08*100308*Słone żużle z produkcji wtórnej
10 03 09*100309*Czarne kożuchy żużlowe z produkcji wtórnej
10 03 15*100315*Zgary z wytopu o właściwościach palnych lub wydzielające w zetknięciu z wodą gazy palne w niebezpiecznych ilościach
10 03 16100316Zgary z wytopu inne niż wymienione w 10 03 15
10 03 17*100317*Odpady zawierające smołę z produkcji anod
10 03 18100318Odpady zawierające węgiel z produkcji anod inne niż wymienione w 10 03 17
10 03 19*100319*Pyły z gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne
10 03 20100320Pyły z gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 03 19
10 03 21*100321*Inne cząstki stałe i pyły (łącznie z pyłami z młynów kulowych) zawierające substancje niebezpieczne
10 03 22100322Inne cząstki stałe i pyły (łącznie z pyłami z młynów kulowych) inne niż wymienione w 10 03 21
10 03 23*100323*Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne
10 03 24100324Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 03 23
10 03 25*100325*Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne
10 03 26100326Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 03 25
10 03 27*100327*Odpady z uzdatniania wody chłodzącej zawierające oleje
10 03 28100328Odpady z uzdatniania wody chłodzącej inne niż wymienione w 10 03 27
10 03 29*100329*Odpady z przetwarzania słonych żużli i czarnych kożuchów żużlowych zawierające substancje niebezpieczne
10 03 30100330Odpady z przetwarzania słonych żużli i czarnych kożuchów żużlowych inne niż wymienione w 10 03 29
10 03 99100399Inne niewymienione odpady
10 041004Odpady z hutnictwa ołowiu
10 04 01*100401*Żużle z produkcji pierwotnej i wtórnej
10 04 02*100402*Kożuchy żużlowe i zgary z produkcji pierwotnej i wtórnej
10 04 03*100403*Wapno zawierające związki arsenu (arsenian wapniowy)
10 04 04*100404*Pyły z gazów odlotowych
10 04 05*100405*Inne cząstki i pyły
10 04 06*100406*Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych
10 04 07*100407*Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych
10 04 09*100409*Odpady z uzdatniania wody chłodzącej zawierające oleje
10 04 10100410Odpady z uzdatniania wody chłodzącej inne niż wymienione w 10 04 09
10 04 99100499Inne niewymienione odpady
10 051005Odpady z hutnictwa cynku
10 05 01100501Żużle z produkcji pierwotnej i wtórnej (z wyłączeniem 10 05 80)
10 05 03*100503*Pyły z gazów odlotowych
10 05 04100504Inne cząstki i pyły
10 05 05*100505*Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych
10 05 06*100506*Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych
10 05 08*100508*Odpady z uzdatniania wody chłodzącej zawierające oleje
10 05 09100509Odpady z uzdatniania wody chłodzącej inne niż wymienione w 10 05 08
10 05 10*100510*Kożuchy żużlowe i zgary z wytopu o właściwościach palnych lub wydzielające w zetknięciu z wodą gazy palne w niebezpiecznych ilościach
10 05 11100511Kożuchy żużlowe i zgary inne niż wymienione w 10 05 10
10 05 80100580Żużle granulowane z pieców szybowych oraz żużle z pieców obrotowych
10 05 99100599Inne niewymienione odpady
10 061006Odpady z hutnictwa miedzi
10 06 01100601Żużle z produkcji pierwotnej i wtórnej
10 06 02100602Kożuchy żużlowe i zgary z produkcji pierwotnej i wtórnej
10 06 03*100603*Pyły z gazów odlotowych
10 06 04100604Inne cząstki i pyły
10 06 06*100606*Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych
10 06 07*100607*Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych
10 06 09*100609*Odpady z uzdatniania wody chłodzącej zawierające oleje
10 06 10100610Odpady z uzdatniania wody chłodzącej inne niż wymienione w 10 06 09
10 06 80100680Żużle szybowe i granulowane
10 06 99100699Inne niewymienione odpady
10 071007Odpady z hutnictwa srebra, złota i platyny
10 07 01100701Żużle z produkcji pierwotnej i wtórnej
10 07 02100702Kożuchy żużlowe i zgary z produkcji pierwotnej i wtórnej
10 07 03100703Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych
10 07 04100704Inne cząstki i pyły
10 07 05100705Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych
10 07 07*100707*Odpady z uzdatniania wody chłodzącej zawierające oleje
10 07 08100708Odpady z uzdatniania wody chłodzącej inne niż wymienione w 10 07 07
10 07 99100799Inne niewymienione odpady
10 081008Odpady z hutnictwa pozostałych metali nieżelaznych
10 08 04100804Cząstki i pyły
10 08 08*100808*Słone żużle z produkcji pierwotnej i wtórnej
10 08 09100809Inne żużle
10 08 10*100810*Kożuchy żużlowe i zgary z wytopu o właściwościach palnych lub wydzielające w zetknięciu z wodą gazy palne w niebezpiecznych ilościach
10 08 11100811Kożuchy żużlowe i zgary inne niż wymienione w 10 08 10
10 08 12*100812*Odpady zawierające smołę z produkcji anod
10 08 13100813Odpady zawierające węgiel z produkcji anod inne niż wymienione w 10 08 12
10 08 14100814Odpadowe anody
10 08 15*100815*Pyły z gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne
10 08 16100816Pyły z gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 08 15
10 08 17*100817*Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne
10 08 18100818Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 08 17
10 08 19*100819*Odpady z uzdatniania wody chłodzącej zawierające oleje
10 08 20100820Odpady z uzdatniania wody chłodzącej inne niż wymienione w 10 08 19
10 08 99100899Inne niewymienione odpady
10 091009Odpady z odlewnictwa żelaza
10 09 03100903Żużle odlewnicze
10 09 05*100905*Rdzenie i formy odlewnicze przed procesem odlewania zawierające substancje niebezpieczne
10 09 06100906Rdzenie i formy odlewnicze przed procesem odlewania inne niż wymienione w 10 09 05
10 09 07*100907*Rdzenie i formy odlewnicze po procesie odlewania zawierające substancje niebezpieczne
10 09 08100908Rdzenie i formy odlewnicze po procesie odlewania inne niż wymienione w 10 09 07
10 09 09*100909*Pyły z gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne
10 09 10100910Pyły z gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 09 09
10 09 11*100911*Inne cząstki stałe zawierające substancje niebezpieczne
10 09 12100912Inne cząstki stałe niż wymienione w 10 09 11
10 09 13*100913*Odpadowe środki wiążące zawierające substancje niebezpieczne
10 09 14100914Odpadowe środki wiążące inne niż wymienione w 10 09 13
10 09 15*100915*Odpady środków do wykrywania pęknięć odlewów
10 09 16100916Odpady środków do wykrywania pęknięć odlewów inne niż wymienione w 10 09 15
10 09 80100980Wybrakowane wyroby żeliwne
10 09 99100999Inne niewymienione odpady
10 101010Odpady z odlewnictwa metali nieżelaznych
10 10 03101003Zgary i żużle odlewnicze
10 10 05*101005*Rdzenie i formy odlewnicze przed procesem odlewania zawierające substancje niebezpieczne
10 10 06101006Rdzenie i formy odlewnicze przed procesem odlewania inne niż wymienione w 10 10 05
10 10 07*101007*Rdzenie i formy odlewnicze po procesie odlewania zawierające substancje niebezpieczne
10 10 08101008Rdzenie i formy odlewnicze po procesie odlewania inne niż wymienione w 10 10 07
10 10 09*101009*Pyły z gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne
10 10 10101010Pyły z gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 10 09
10 10 11*101011*Inne cząstki stałe zawierające substancje niebezpieczne
10 10 12101012Inne cząstki stałe niż wymienione w 10 10 11
10 10 13*101013*Odpadowe środki wiążące zawierające substancje niebezpieczne
10 10 14101014Odpadowe środki wiążące inne niż wymienione w 10 10 13
10 10 15*101015*Odpady środków do wykrywania pęknięć odlewów
10 10 16101016Odpady środków do wykrywania pęknięć odlewów inne niż wymienione w 10 10 15
10 10 99101099Inne niewymienione odpady
10 111011Odpady z hutnictwa szkła
10 11 03101103Odpady włókna szklanego i tkanin z włókna szklanego
10 11 05101105Cząstki i pyły
10 11 09*101109*Odpady z przygotowania mas wsadowych do obróbki termicznej zawierające substancje niebezpieczne
10 11 10101110Odpady z przygotowania mas wsadowych inne niż wymienione w 10 11 09
10 11 11*101111*Szkło odpadowe w postaci małych cząstek i proszku szklanego zawierające metale ciężkie (np. z lamp elektronopromieniowych)
10 11 12101112Szkło odpadowe inne niż wymienione w 10 11 11
10 11 13*101113*Szlamy z polerowania i szlifowania szkła zawierające substancje niebezpieczne
10 11 14101114Szlamy z polerowania i szlifowania szkła inne niż wymienione w 10 11 13
10 11 15*101115*Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne
10 11 16101116Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 11 15
10 11 17*101117*Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne
10 11 18101118Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 11 17
10 11 19*101119*Odpady stałe z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne
10 11 20101120Odpady stałe z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 10 11 19
10 11 80101180Szlamy fluorokrzemianowe
10 11 81*101181*Odpady zawierające azbest
10 11 99101199Inne niewymienione odpady
10 121012Odpady z produkcji wyrobów ceramiki budowlanej, szlachetnej i ogniotrwałej (wyrobów ceramicznych, cegieł, płytek i produktów budowlanych)
10 12 01101201Odpady z przygotowania mas wsadowych do obróbki termicznej
10 12 03101203Cząstki i pyły
10 12 05101205Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych
10 12 06101206Zużyte formy
10 12 08101208Wybrakowane wyroby ceramiczne, cegły, kafle i ceramika budowlana (po przeróbce termicznej)
10 12 09*101209*Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne
10 12 10101210Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 12 09
10 12 11*101211*Odpady ze szkliwienia zawierające metale ciężkie
10 12 12101212Odpady ze szkliwienia inne niż wymienione w 10 12 11
10 12 13101213Szlamy z zakładowych oczyszczalni ścieków
10 12 99101299Inne niewymienione odpady
10 131013Odpady z produkcji spoiw mineralnych (w tym cementu, wapna i tynku) oraz z wytworzonych z nich wyrobów
10 13 01101301Odpady z przygotowania mas wsadowych do obróbki termicznej
10 13 04101304Odpady z produkcji wapna palonego i hydratyzowanego
10 13 06101306Cząstki i pyły (z wyłączeniem 10 13 12 i 10 13 13)
10 13 07101307Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych
10 13 09*101309*Odpady zawierające azbest z produkcji elementów cementowo-azbestowych
10 13 10101310Odpady z produkcji elementów cementowo-azbestowych inne niż wymienione w 10 13 09
10 13 11101311Odpady z cementowych materiałów kompozytowych inne niż wymienione w 10 13 09 i 10 13 10
10 13 12*101312*Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne
10 13 13101313Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 13 12
10 13 14101314Odpady betonowe i szlam betonowy
10 13 80101380Odpady z produkcji cementu
10 13 81101381Odpady z produkcji gipsu
10 13 82101382Wybrakowane wyroby
10 13 99101399Inne niewymienione odpady
10 141014Odpady z krematoriów
10 14 01*101401*Odpady z oczyszczania gazów odlotowych zawierające rtęć
10 801080Odpady z produkcji żelazostopów
10 80 01108001Żużle z produkcji żelazokrzemu
10 80 02108002Pyły z produkcji żelazokrzemu
10 80 03108003Żużle z produkcji żelazochromu
10 80 04108004Pyły z produkcji żelazochromu
10 80 05108005Żużle z produkcji żelazomanganu
10 80 06108006Pyły z produkcji żelazomanganu
10 80 99108099Inne niewymienione odpady
@11Odpady z chemicznej obróbki i powlekania powierzchni metali oraz innych materiałów i z procesów hydrometalurgii metali nieżelaznych
11 011101Odpady z obróbki i powlekania metali oraz innych materiałów (np. procesów galwanicznych, cynkowania, wytrawiania, fosforanowania, alkalicznego odtłuszczania, anodowania)
11 01 05*110105*Kwasy trawiące
11 01 06*110106*Odpady zawierające kwasy inne niż wymienione w 11 01 05
11 01 07*110107*Alkalia trawiące
11 01 08*110108*Osady i szlamy z fosforanowania
11 01 09*110109*Szlamy i osady pofiltracyjne zawierające substancje niebezpieczne
11 01 10110110Szlamy i osady pofiltracyjne inne niż wymienione w 11 01 09
11 01 11*110111*Wody popłuczne zawierające substancje niebezpieczne
11 01 12110112Wody popłuczne inne niż wymienione w 11 01 11
11 01 13*110113*Odpady z odtłuszczania zawierające substancje niebezpieczne
11 01 14110114Odpady z odtłuszczania inne niż wymienione w 11 01 13
11 01 15*110115*Odcieki i szlamy z systemów membranowych lub systemów wymiany jonowej zawierające substancje niebezpieczne
11 01 16*110116*Nasycone lub zużyte żywice jonowymienne
11 01 98*110198*Inne odpady zawierające substancje niebezpieczne
11 01 99110199Inne niewymienione odpady
11 021102Odpady i szlamy z hydrometalurgii metali nieżelaznych
11 02 02*110202*Szlamy z hydrometalurgii cynku (w tym jarozyt i getyt)
11 02 03110203Odpady z produkcji anod dla procesów elektrolizy
11 02 05*110205*Odpady z hydrometalurgii miedzi zawierające substancje niebezpieczne
11 02 06110206Odpady z hydrometalurgii miedzi inne niż wymienione w 11 02 05
11 02 07*110207*Inne odpady zawierające substancje niebezpieczne
11 02 99110299Inne niewymienione odpady
11 031103Szlamy i odpady stałe z procesów odpuszczania stali
11 03 01*110301*Odpady zawierające cyjanki
11 03 02*110302*Inne odpady
11 051105Odpady z wysokotemperaturowych procesów galwanizowania
11 05 01110501Cynk twardy
11 05 02110502Popiół cynkowy
11 05 03*110503*Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych
11 05 04*110504*Zużyty topnik
11 05 99110599Inne niewymienione odpady
@12Odpady z kształtowania oraz fizycznej i mechanicznej obróbki powierzchni metali i tworzyw sztucznych
12 011201Odpady z kształtowania oraz fizycznej i mechanicznej obróbki powierzchni metali i tworzyw sztucznych
12 01 01120101Odpady z toczenia i piłowania żelaza oraz jego stopów
12 01 02120102Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów
12 01 03120103Odpady z toczenia i piłowania metali nieżelaznych
12 01 04120104Cząstki i pyły metali nieżelaznych
12 01 05120105Odpady z toczenia i wygładzania tworzyw sztucznych
12 01 06*120106*Odpadowe oleje mineralne z obróbki metali zawierające chlorowce (z wyłączeniem emulsji i roztworów)
12 01 07*120107*Odpadowe oleje mineralne z obróbki metali niezawierające chlorowców (z wyłączeniem emulsji i roztworów)
12 01 08*120108*Odpadowe emulsje i roztwory olejowe z obróbki metali zawierające chlorowce
12 01 09*120109*Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki metali niezawierające chlorowców
12 01 10*120110*Syntetyczne oleje z obróbki metali
12 01 12*120112*Zużyte woski i tłuszcze
12 01 13120113Odpady spawalnicze
12 01 14*120114*Szlamy z obróbki metali zawierające substancje niebezpieczne
12 01 15120115Szlamy z obróbki metali inne niż wymienione w 12 01 14
12 01 16*120116*Odpady poszlifierskie zawierające substancje niebezpieczne
12 01 17120117Odpady poszlifierskie inne niż wymienione w 12 01 16
12 01 18*120118*Szlamy z obróbki metali zawierające oleje (np. szlamy ze szlifowania, gładzenia i pokrywania)
12 01 19*120119*Oleje z obróbki metali łatwo ulegające biodegradacji
12 01 20*120120*Zużyte materiały szlifierskie zawierające substancje niebezpieczne
12 01 21120121Zużyte materiały szlifierskie inne niż wymienione w 12 01 20
12 01 99120199Inne niewymienione odpady
12 031203Odpady z odtłuszczania wodą i parą (z wyłączeniem grupy 11)
12 03 01*120301*Wodne ciecze myjące
12 03 02*120302*Odpady z odtłuszczania parą
@13Oleje odpadowe i odpady ciekłych paliw (z wyłączeniem olejów jadalnych oraz grup 05, 12 i 19)
13 011301Odpadowe oleje hydrauliczne
13 01 01*130101*Oleje hydrauliczne zawierające PCB
13 01 04*130104*Emulsje olejowe zawierające związki chlorowcoorganiczne
13 01 05*130105*Emulsje olejowe niezawierające związków chlorowcoorganicznych
13 01 09*130109*Mineralne oleje hydrauliczne zawierające związki chlorowcoorganiczne
13 01 10*130110*Mineralne oleje hydrauliczne niezawierające związków chlorowcoorganicznych
13 01 11*130111*Syntetyczne oleje hydrauliczne
13 01 12*130112*Oleje hydrauliczne łatwo ulegające biodegradacji
13 01 13*130113*Inne oleje hydrauliczne
13 021302Odpadowe oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe
13 02 04*130204*Mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe zawierające związki chlorowcoorganiczne
13 02 05*130205*Mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe niezawierające związków chlorowcoorganicznych
13 02 06*130206*Syntetyczne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe
13 02 07*130207*Oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe łatwo ulegające biodegradacji
13 02 08*130208*Inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe
13 031303Odpadowe oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory oraz nośniki ciepła
13 03 01*130301*Oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory i nośniki ciepła zawierające PCB
13 03 06*130306*Mineralne oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory oraz nośniki ciepła zawierające związki chlorowcoorganiczne inne niż wymienione w 13 03 01
13 03 07*130307*Mineralne oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory oraz nośniki ciepła niezawierające związków chlorowcoorganicznych
13 03 08*130308*Syntetyczne oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory oraz nośniki ciepła inne niż wymienione w 13 03 01
13 03 09*130309*Oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory oraz nośniki ciepła łatwo ulegające biodegradacji
13 03 10*130310*Inne oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory oraz nośniki ciepła
13 041304Oleje zęzowe
13 04 01*130401*Oleje zęzowe ze statków żeglugi śródlądowej
13 04 02*130402*Oleje zęzowe z nabrzeży portowych
13 04 03*130403*Oleje zęzowe ze statków morskich
13 051305Odpady z odwadniania olejów w separatorach
13 05 01*130501*Odpady stałe z piaskowników i z odwadniania olejów w separatorach
13 05 02*130502*Szlamy z odwadniania olejów w separatorach
13 05 03*130503*Szlamy z kolektorów
13 05 06*130506*Olej z odwadniania olejów w separatorach
13 05 07*130507*Zaolejona woda z odwadniania olejów w separatorach
13 05 08*130508*Mieszanina odpadów z piaskowników i z odwadniania olejów w separatorach
13 071307Odpady paliw ciekłych
13 07 01*130701*Olej opałowy i olej napędowy
13 07 02*130702*Benzyna
13 07 03*130703*Inne paliwa (włącznie z mieszaninami)
13 081308Odpady olejowe nieujęte w innych podgrupach
13 08 01*130801*Szlamy lub emulsje z odsalania
13 08 02*130802*Inne emulsje
13 08 80130880Zaolejone odpady stałe ze statków
13 08 99*130899*Inne niewymienione odpady
@14Odpady z rozpuszczalników organicznych, chłodziw i propelentów (z  wyłączeniem grup 07 i 08)
14 061406Odpady z rozpuszczalników organicznych, chłodziw i propelentów w pianach lub aerozolach
14 06 01*140601*Freony, HCFC, HFC
14 06 02*140602*Inne chlorowcoorganiczne rozpuszczalniki i mieszaniny rozpuszczalników
14 06 03*140603*Inne rozpuszczalniki i mieszaniny rozpuszczalników
14 06 04*140604*Szlamy i odpady stałe zawierające rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne
14 06 05*140605*Szlamy i odpady stałe zawierające inne rozpuszczalniki
@15Odpady opakowaniowe; sorbenty, tkaniny do wycierania, materiały filtracyjne i ubrania ochronne nieujęte w innych grupach
15 011501Odpady opakowaniowe (włącznie z selektywnie gromadzonymi komunalnymi odpadami opakowaniowymi)
15 01 01150101Opakowania z papieru i tektury
15 01 02150102Opakowania z tworzyw sztucznych
15 01 03150103Opakowania z drewna
15 01 04150104Opakowania z metali
15 01 05150105Opakowania wielomateriałowe
15 01 06150106Zmieszane odpady opakowaniowe
15 01 07150107Opakowania ze szkła
15 01 09150109Opakowania z tekstyliów
15 01 10*150110*Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone
15 01 11*150111*Opakowania z metali zawierające niebezpieczne porowate elementy wzmocnienia konstrukcyjnego (np. azbest), włącznie z pustymi pojemnikami ciśnieniowymi
15 021502Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania i ubrania ochronne
15 02 02*150202*Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe nieujęte w innych grupach), tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (np. PCB)
15 02 03150203Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 02 02
@16Odpady nieujęte w innych grupach
16 011601Zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy (włączając maszyny pozadrogowe), odpady z demontażu, przeglądu i konserwacji pojazdów (z wyłączeniem grup 13 i 14 oraz podgrup 16 06 i 16 08)
16 01 03160103Zużyte opony
16 01 04*160104*Zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy
16 01 06160106Zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy niezawierające cieczy i innych niebezpiecznych elementów
16 01 07*160107*Filtry olejowe
16 01 08*160108*Elementy zawierające rtęć
16 01 09*160109*Elementy zawierające PCB
16 01 10*160110*Elementy wybuchowe (np. poduszki powietrzne)
16 01 11*160111*Okładziny hamulcowe zawierające azbest
16 01 12160112Okładziny hamulcowe inne niż wymienione w 16 01 11
16 01 13*160113*Płyny hamulcowe
16 01 14*160114*Płyny zapobiegające zamarzaniu zawierające niebezpieczne substancje
16 01 15160115Płyny zapobiegające zamarzaniu inne niż wymienione w 16 01 14
16 01 16160116Zbiorniki na gaz skroplony
16 01 17160117Metale żelazne
16 01 18160118Metale nieżelazne
16 01 19160119Tworzywa sztuczne
16 01 20160120Szkło
16 01 21*160121*Niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 01 07 do 16 01 11, 16 01 13 i 16 01 14
16 01 22160122Inne niewymienione elementy
16 01 99160199Inne niewymienione odpady
16 021602Odpady urządzeń elektrycznych i elektronicznych
16 02 09*160209*Transformatory i kondensatory zawierające PCB
16 02 10*160210*Zużyte urządzenia zawierające PCB albo nimi zanieczyszczone inne niż wymienione w 16 02 09
16 02 11*160211*Zużyte urządzenia zawierające freony, HCFC, HFC
16 02 12*160212*Zużyte urządzenia zawierające wolny azbest
16 02 13*160213*Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy5) inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
16 02 14160214Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 13
16 02 15*160215*Niebezpieczne elementy lub części składowe usunięte ze zużytych urządzeń
16 02 16160216Elementy usunięte ze zużytych urządzeń inne niż wymienione w 16 02 15
16 031603Partie produktów nieodpowiadające wymaganiom oraz produkty przeterminowane lub nieprzydatne do użytku
16 03 03*160303*Nieorganiczne odpady zawierające substancje niebezpieczne
16 03 04160304Nieorganiczne odpady inne niż wymienione w 16 03 03, 16 03 80
16 03 05*160305*Organiczne odpady zawierające substancje niebezpieczne
16 03 06160306Organiczne odpady inne niż wymienione w 16 03 05, 16 03 80
16 03 07*160307*Rtęć metaliczna
16 03 80160380Produkty spożywcze przeterminowane lub nieprzydatne do spożycia
16 041604Odpady materiałów wybuchowych
16 04 01*160401*Odpadowa amunicja
16 04 02*160402*Odpadowe wyroby pirotechniczne (np. ognie sztuczne)
16 04 03*160403*Inne materiały wybuchowe
16 051605Gazy w pojemnikach ciśnieniowych i zużyte chemikalia
16 05 04*160504*Gazy w pojemnikach (w tym halony) zawierające substancje niebezpieczne
16 05 05160505Gazy w pojemnikach inne niż wymienione w 16 05 04
16 05 06*160506*Chemikalia laboratoryjne i analityczne (np. odczynniki chemiczne) zawierające substancje niebezpieczne, w tym mieszaniny chemikaliów laboratoryjnych i analitycznych
16 05 07*160507*Zużyte nieorganiczne chemikalia zawierające substancje niebezpieczne (np. przeterminowane odczynniki chemiczne)
16 05 08*160508*Zużyte organiczne chemikalia zawierające substancje niebezpieczne (np. przeterminowane odczynniki chemiczne)
16 05 09160509Zużyte chemikalia inne niż wymienione w 16 05 06, 16 05 07 lub 16 05 08
16 061606Baterie i akumulatory
16 06 01*160601*Baterie i akumulatory ołowiowe
16 06 02*160602*Baterie i akumulatory niklowo-kadmowe
16 06 03*160603*Baterie zawierające rtęć
16 06 04160604Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 06 03)
16 06 05160605Inne baterie i akumulatory
16 06 06*160606*Selektywnie gromadzony elektrolit z baterii i akumulatorów
16 071607Odpady z czyszczenia zbiorników magazynowych, cystern transportowych i beczek (z wyjątkiem grup 05 i 13)
16 07 08*160708*Odpady zawierające ropę naftową lub jej produkty
16 07 09*160709*Odpady zawierające inne substancje niebezpieczne
16 07 99160799Inne niewymienione odpady
16 081608Zużyte katalizatory
16 08 01160801Zużyte katalizatory zawierające złoto, srebro, ren, rod, pallad, iryd lub platynę (z wyłączeniem 16 08 07)
16 08 02*160802*Zużyte katalizatory zawierające niebezpieczne metale przejściowe lub ich niebezpieczne związki
16 08 03160803Zużyte katalizatory zawierające metale przejściowe lub ich związki inne niż wymienione w 16 08 02
16 08 04160804Zużyte katalizatory stosowane do katalitycznego krakingu w procesie fluidyzacyjnym (z wyłączeniem 16 08 07)
16 08 05*160805*Zużyte katalizatory zawierające kwas fosforowy
16 08 06*160806*Zużyte ciecze stosowane jako katalizatory
16 08 07*160807*Zużyte katalizatory zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi
16 091609Substancje utleniające
16 09 01*160901*Nadmanganiany (np. nadmanganian potasowy)
16 09 02*160902*Chromiany (np. chromian potasowy, dwuchromian sodowy lub potasowy)
16 09 03*160903*Nadtlenki (np. nadtlenek wodoru)
16 09 04*160904*Inne niewymienione substancje utleniające
16 101610Uwodnione odpady ciekłe przeznaczone do odzysku lub unieszkodliwiania poza miejscami ich powstawania
16 10 01*161001*Uwodnione odpady ciekłe zawierające substancje niebezpieczne
16 10 02161002Uwodnione odpady ciekłe inne niż wymienione w 16 10 01
16 10 03*161003*Stężone uwodnione odpady ciekłe (np. koncentraty) zawierające substancje niebezpieczne
16 10 04161004Stężone uwodnione odpady ciekłe (np. koncentraty) inne niż wymienione w 16 10 03
16 111611Odpady z okładzin piecowych i materiały ogniotrwałe
16 11 01*161101*Węglopochodne okładziny piecowe i materiały ogniotrwałe z procesów metalurgicznych zawierające substancje niebezpieczne
16 11 02161102Węglopochodne okładziny piecowe i materiały ogniotrwałe z procesów metalurgicznych inne niż wymienione w 16 11 01
16 11 03*161103*Inne okładziny piecowe i materiały ogniotrwałe z procesów metalurgicznych zawierające substancje niebezpieczne
16 11 04161104Okładziny piecowe i materiały ogniotrwałe z procesów metalurgicznych inne niż wymienione w 16 11 03
16 11 05*161105*Okładziny piecowe i materiały ogniotrwałe z procesów niemetalurgicznych zawierające substancje niebezpieczne
16 11 06161106Okładziny piecowe i materiały ogniotrwałe z procesów niemetalurgicznych inne niż wymienione w 16 11 05
16 801680Odpady różne
16 80 01168001Magnetyczne i optyczne nośniki informacji
16 811681Odpady powstałe w wyniku wypadków i zdarzeń losowych
16 81 01*168101*Odpady wykazujące właściwości niebezpieczne
16 81 02168102Odpady inne niż wymienione w 16 81 01
16 821682Odpady powstałe w wyniku klęsk żywiołowych
16 82 01*168201*Odpady wykazujące właściwości niebezpieczne
16 82 02168202Odpady inne niż wymienione w 16 82 01
@17Odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej (włączając glebę i ziemię z terenów zanieczyszczonych)
17 011701Odpady materiałów i elementów budowlanych oraz infrastruktury drogowej (np. beton, cegły, płyty, ceramika)
17 01 01170101Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów
17 01 02170102Gruz ceglany
17 01 03170103Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia
17 01 06*170106*Zmieszane lub wysegregowane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia zawierające substancje niebezpieczne
17 01 07170107Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06
17 01 80170180Usunięte tynki, tapety, okleiny itp.
17 01 81170181Odpady z remontów i przebudowy dróg
17 01 82170182Inne niewymienione odpady
17 021702Odpady drewna, szkła i tworzyw sztucznych
17 02 01170201Drewno
17 02 02170202Szkło
17 02 03170203Tworzywa sztuczne
17 02 04*170204*Odpady drewna, szkła i tworzyw sztucznych zawierające lub zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (np. drewniane podkłady kolejowe)
17 031703Mieszanki bitumiczne, smoła i produkty smołowe
17 03 01*170301*Mieszanki bitumiczne zawierające smołę
17 03 02170302Mieszanki bitumiczne inne niż wymienione w 17 03 01
17 03 03*170303*Smoła i produkty smołowe
17 03 80170380Odpadowa papa
17 041704Odpady i złomy metaliczne oraz stopów metali
17 04 01170401Miedź, brąz, mosiądz
17 04 02170402Aluminium
17 04 03170403Ołów
17 04 04170404Cynk
17 04 05170405Żelazo i stal
17 04 06170406Cyna
17 04 07170407Mieszaniny metali
17 04 09*170409*Odpady metali zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi
17 04 10*170410*Kable zawierające ropę naftową, smołę i inne substancje niebezpieczne
17 04 11170411Kable inne niż wymienione w 17 04 10
17 051705Gleba i ziemia (włączając glebę i ziemię z terenów zanieczyszczonych oraz urobek z pogłębiania)
17 05 03*170503*Gleba i ziemia, w tym kamienie, zawierające substancje niebezpieczne (np. PCB)
17 05 04170504Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03
17 05 05*170505*Urobek z pogłębiania zawierający lub zanieczyszczony substancjami niebezpiecznymi
17 05 06170506Urobek z pogłębiania inny niż wymieniony w 17 05 05
17 05 07*170507*Tłuczeń torowy (kruszywo) zawierający substancje niebezpieczne
17 05 08170508Tłuczeń torowy (kruszywo) inny niż wymieniony w 17 05 07
17 061706Materiały izolacyjne oraz materiały budowlane zawierające azbest
17 06 01*170601*Materiały izolacyjne zawierające azbest
17 06 03*170603*Inne materiały izolacyjne zawierające substancje niebezpieczne
17 06 04170604Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03
17 06 05*170605*Materiały budowlane zawierające azbest
17 081708Materiały budowlane zawierające gips
17 08 01*170801*Materiały budowlane zawierające gips zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi
17 08 02170802Materiały budowlane zawierające gips inne niż wymienione w 17 08 01
17 091709Inne odpady z budowy, remontów i demontażu
17 09 01*170901*Odpady z budowy, remontów i demontażu zawierające rtęć
17 09 02*170902*Odpady z budowy, remontów i demontażu zawierające PCB (np. substancje i przedmioty zawierające PCB: szczeliwa, wykładziny podłogowe zawierające żywice, szczelne zespoły okienne, kondensatory)
17 09 03*170903*Inne odpady z budowy, remontów i demontażu (w tym odpady zmieszane) zawierające substancje niebezpieczne
17 09 04170904Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03
@18Odpady medyczne i weterynaryjne (z wyłączeniem odpadów kuchennych i restauracyjnych niezwiązanych z opieką zdrowotną lub weterynaryjną)
18 011801Odpady z opieki okołoporodowej, diagnozowania, leczenia i profilaktyki medycznej
18 01 01180101Narzędzia chirurgiczne i zabiegowe oraz ich resztki (z wyłączeniem 18 01 03)
18 01 02*180102*Części ciała i organy oraz pojemniki na krew i konserwanty służące do jej przechowywania (z wyłączeniem 18 01 03)
18 01 03*180103*Inne odpady, które zawierają żywe drobnoustroje chorobotwórcze lub ich toksyny oraz inne formy zdolne do przeniesienia materiału genetycznego, o których wiadomo lub co do których istnieją wiarygodne podstawy do sądzenia, że wywołują choroby u ludzi i zwierząt (np. zainfekowane pieluchomajtki, podpaski, podkłady), z wyłączeniem 18 01 80 i 18 01 82
18 01 04180104Inne odpady niż wymienione w 18 01 03 (np. opatrunki z materiału lub gipsu, pościel, ubrania jednorazowe, pieluchy)
18 01 06*180106*Chemikalia, w tym odczynniki chemiczne, zawierające substancje niebezpieczne
18 01 07180107Chemikalia, w tym odczynniki chemiczne, inne niż wymienione w 18 01 06
18 01 08*180108*Leki cytotoksyczne i cytostatyczne
18 01 09180109Leki inne niż wymienione w 18 01 08
18 01 10*180110*Odpady amalgamatu dentystycznego
18 01 80*180180*Zużyte peloidy po zabiegach wykonywanych w ramach działalności leczniczej o właściwościach zakaźnych
18 01 81180181Zużyte peloidy po zabiegach wykonywanych w ramach działalności leczniczej, inne niż wymienione w 18 01 80
18 01 82*180182*Pozostałości z żywienia pacjentów oddziałów zakaźnych
18 021802Odpady z badań, diagnozowania, leczenia i profilaktyki weterynaryjnej
18 02 01180201Narzędzia chirurgiczne i zabiegowe oraz ich resztki (z wyłączeniem 18 02 02)
18 02 02*180202*Inne odpady, które zawierają żywe drobnoustroje chorobotwórcze lub ich toksyny oraz inne formy zdolne do przeniesienia materiału genetycznego, o których wiadomo lub co do których istnieją wiarygodne podstawy do sądzenia, że wywołują choroby u ludzi i zwierząt
18 02 03180203Inne odpady niż wymienione w 18 02 02
18 02 05*180205*Chemikalia, w tym odczynniki chemiczne, zawierające substancje niebezpieczne
18 02 06180206Chemikalia, w tym odczynniki chemiczne, inne niż wymienione w 18 02 05
18 02 07*180207*Leki cytotoksyczne i cytostatyczne
18 02 08180208Leki inne niż wymienione w 18 02 07
@19Odpady z instalacji i urządzeń służących zagospodarowaniu odpadów, z oczyszczalni ścieków oraz z uzdatniania wody pitnej i wody do celów przemysłowych
19 011901Odpady ze spalarni odpadów, w tym z instalacji do pirolizy odpadów
19 01 02190102Złom żelazny usunięty z popiołów paleniskowych
19 01 05*190105*Osady filtracyjne (np. placek filtracyjny) z oczyszczania gazów odlotowych
19 01 06*190106*Szlamy i inne odpady uwodnione z oczyszczania gazów odlotowych
19 01 07*190107*Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych
19 01 10*190110*Zużyty węgiel aktywny z oczyszczania gazów odlotowych
19 01 11*190111*Żużle i popioły paleniskowe zawierające substancje niebezpieczne
19 01 12190112Żużle i popioły paleniskowe inne niż wymienione w 19 01 11
19 01 13*190113*Popioły lotne zawierające substancje niebezpieczne
19 01 14190114Popioły lotne inne niż wymienione w 19 01 13
19 01 15*190115*Pyły z kotłów zawierające substancje niebezpieczne
19 01 16190116Pyły z kotłów inne niż wymienione w 19 01 15
19 01 17*190117*Odpady z pirolizy odpadów zawierające substancje niebezpieczne
19 01 18190118Odpady z pirolizy odpadów inne niż wymienione w 19 01 17
19 01 19190119Piaski ze złóż fluidalnych
19 01 99190199Inne niewymienione odpady
19 021902Odpady z fizykochemicznej przeróbki odpadów (w tym usuwanie chromu, usuwanie cyjanków, neutralizacja)
19 02 03190203Wstępnie przemieszane odpady składające się wyłącznie z odpadów innych niż niebezpieczne
19 02 04*190204*Wstępnie przemieszane odpady składające się z co najmniej jednego rodzaju odpadów niebezpiecznych
19 02 05*190205*Szlamy z fizykochemicznej przeróbki odpadów zawierające substancje niebezpieczne
19 02 06190206Szlamy z fizykochemicznej przeróbki odpadów inne niż wymienione w 19 02 05
19 02 07*190207*Oleje i koncentraty z separacji
19 02 08*190208*Ciekłe odpady palne zawierające substancje niebezpieczne
19 02 09*190209*Stałe odpady palne zawierające substancje niebezpieczne
19 02 10190210Odpady palne inne niż wymienione w 19 02 08 lub 19 02 09
19 02 11*190211*Inne odpady zawierające substancje niebezpieczne
19 02 99190299Inne niewymienione odpady
19 031903Odpady stabilizowane lub zestalone
19 03 04*190304*Odpady niebezpieczne częściowo stabilizowane, inne niż wymienione w 19 03 08
19 03 05190305Odpady stabilizowane inne niż wymienione w 19 03 04
19 03 06*190306*Odpady niebezpieczne zestalone
19 03 07190307Odpady zestalone inne niż wymienione w 19 03 06
19 03 08*190308*Częściowo stabilizowana rtęć
19 041904Odpady zeszklone i z procesów zeszkliwiania
19 04 01190401Zeszklone odpady
19 04 02*190402*Popioły lotne i inne odpady z oczyszczania gazów odlotowych
19 04 03*190403*Niezeszklona faza stała
19 04 04190404Ciekłe odpady z procesów zeszkliwiania
19 051905Odpady z tlenowego rozkładu odpadów stałych (kompostowania)
19 05 01190501Nieprzekompostowane frakcje odpadów komunalnych i podobnych
19 05 02190502Nieprzekompostowane frakcje odpadów pochodzenia zwierzęcego i roślinnego
19 05 03190503Kompost nieodpowiadający wymaganiom (nienadający się do wykorzystania)
19 05 99190599Inne niewymienione odpady
19 061906Odpady z beztlenowego rozkładu odpadów
19 06 03190603Ciecze z beztlenowego rozkładu odpadów komunalnych
19 06 04190604Przefermentowane odpady z beztlenowego rozkładu odpadów komunalnych
19 06 05190605Ciecze z beztlenowego rozkładu odpadów zwierzęcych i roślinnych
19 06 06190606Przefermentowane odpady z beztlenowego rozkładu odpadów zwierzęcych i roślinnych
19 06 99190699Inne niewymienione odpady
19 081908Odpady z oczyszczalni ścieków nieujęte w innych grupach
19 08 01190801Skratki
19 08 02190802Zawartość piaskowników
19 08 05190805Ustabilizowane komunalne osady ściekowe
19 08 06*190806*Nasycone lub zużyte żywice jonowymienne
19 08 07*190807*Roztwory i szlamy z regeneracji wymienników jonitowych
19 08 08*190808*Odpady z systemów membranowych zawierające metale ciężkie
19 08 09190809Tłuszcze i mieszaniny olejów z separacji olej/woda zawierające wyłącznie oleje jadalne i tłuszcze
19 08 10*190810*Tłuszcze i mieszaniny olejów z separacji olej/woda inne niż wymienione w 19 08 09
19 08 11*190811*Szlamy zawierające substancje niebezpieczne z biologicznego oczyszczania ścieków przemysłowych
19 08 12190812Szlamy z biologicznego oczyszczania ścieków przemysłowych inne niż wymienione w 19 08 11
19 08 13*190813*Szlamy zawierające substancje niebezpieczne z innego niż biologiczne oczyszczania ścieków przemysłowych
19 08 14190814Szlamy z innego niż biologiczne oczyszczania ścieków przemysłowych inne niż wymienione w 19 08 13
19 08 99190899Inne niewymienione odpady
19 091909Odpady z uzdatniania wody pitnej i wody do celów przemysłowych
19 09 01190901Odpady stałe ze wstępnej filtracji i skratki
19 09 02190902Osady z klarowania wody
19 09 03190903Osady z dekarbonizacji wody
19 09 04190904Zużyty węgiel aktywny
19 09 05190905Nasycone lub zużyte żywice jonowymienne
19 09 06190906Roztwory i szlamy z regeneracji wymienników jonitowych
19 09 99190999Inne niewymienione odpady
19 101910Odpady z rozdrabniania odpadów zawierających metale
19 10 01191001Odpady żelaza i stali
19 10 02191002Odpady metali nieżelaznych
19 10 03*191003*Lekka frakcja i pyły zawierające substancje niebezpieczne
19 10 04191004Lekka frakcja i pyły inne niż wymienione w 19 10 03
19 10 05*191005*Inne frakcje zawierające substancje niebezpieczne
19 10 06191006Inne frakcje niż wymienione w 19 10 05
19 111911Odpady z regeneracji olejów
19 11 01*191101*Zużyte filtry iłowe
19 11 02*191102*Kwaśne smoły
19 11 03*191103*Uwodnione odpady ciekłe
19 11 04*191104*Alkaliczne odpady z oczyszczania paliw
19 11 05*191105*Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne
19 11 06191106Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 19 11 05
19 11 07*191107*Odpady z oczyszczania gazów odlotowych
19 11 99191199Inne niewymienione odpady
19 121912Odpady z mechanicznej obróbki odpadów (np. obróbki ręcznej, sortowania, zgniatania, granulowania) nieujęte w innych grupach
19 12 01191201Papier i tektura
19 12 02191202Metale żelazne
19 12 03191203Metale nieżelazne
19 12 04191204Tworzywa sztuczne i guma
19 12 05191205Szkło
19 12 06*191206*Drewno zawierające substancje niebezpieczne
19 12 07191207Drewno inne niż wymienione w 19 12 06
19 12 08191208Tekstylia
19 12 09191209Minerały (np. piasek, kamienie)
19 12 10191210Odpady palne (paliwo alternatywne)
19 12 11*191211*Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów zawierające substancje niebezpieczne
19 12 12191212Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11
19 131913Odpady z oczyszczania gleby, ziemi i wód podziemnych
19 13 01*191301*Odpady stałe z oczyszczania gleby i ziemi zawierające substancje niebezpieczne
19 13 02191302Odpady stałe z oczyszczania gleby i ziemi inne niż wymienione w 19 13 01
19 13 03*191303*Szlamy z oczyszczania gleby i ziemi zawierające substancje niebezpieczne
19 13 04191304Szlamy z oczyszczania gleby i ziemi inne niż wymienione w 19 13 03
19 13 05*191305*Szlamy z oczyszczania wód podziemnych zawierające substancje niebezpieczne
19 13 06191306Szlamy z oczyszczania wód podziemnych inne niż wymienione w 19 13 05
19 13 07*191307*Odpady ciekłe i stężone uwodnione odpady ciekłe (np. koncentraty) z oczyszczania wód podziemnych zawierające substancje niebezpieczne
19 13 08191308Odpady ciekłe i stężone uwodnione odpady ciekłe (np. koncentraty) z oczyszczania wód podziemnych inne niż wymienione w 19 13 07
19 801980Odpady z unieszkodliwiania odpadów medycznych i weterynaryjnych nieujęte w innych podgrupach
19 80 01198001Odpady po autoklawowaniu odpadów medycznych i weterynaryjnych
@20Odpady komunalne łącznie z frakcjami gromadzonymi selektywnie
20 012001Odpady komunalne segregowane i gromadzone selektywnie (z wyłączeniem 15 01)
20 01 01200101Papier i tektura
20 01 02200102Szkło
20 01 08200108Odpady kuchenne ulegające biodegradacji
20 01 10200110Odzież
20 01 11200111Tekstylia
20 01 13*200113*Rozpuszczalniki
20 01 14*200114*Kwasy
20 01 15*200115*Alkalia
20 01 17*200117*Odczynniki fotograficzne
20 01 19*200119*Środki ochrony roślin
20 01 21*200121*Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć
20 01 23*200123*Urządzenia zawierające freony
20 01 25200125Oleje i tłuszcze jadalne
20 01 26*200126*Oleje i tłuszcze inne niż wymienione w 20 01 25
20 01 27*200127*Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice zawierające substancje niebezpieczne
20 01 28200128Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice inne niż wymienione w 20 01 27
20 01 29*200129*Detergenty zawierające substancje niebezpieczne
20 01 30200130Detergenty inne niż wymienione w 20 01 29
20 01 31*200131*Leki cytotoksyczne i cytostatyczne
20 01 32200132Leki inne niż wymienione w 20 01 31
20 01 33*200133*Baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami wymienionymi w 16 06 01, 16 06 02 lub 16 06 03 oraz niesortowane baterie i akumulatory zawierające te baterie
20 01 34200134Baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 33
20 01 35*200135*Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki5)
20 01 36200136Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35
20 01 37*200137*Drewno zawierające substancje niebezpieczne
20 01 38200138Drewno inne niż wymienione w 20 01 37
20 01 39200139Tworzywa sztuczne
20 01 40200140Metale
20 01 41200141Odpady z czyszczenia kominów (w tym zmiotki wentylacyjne)
20 01 80200180Środki ochrony roślin inne niż wymienione w 20 01 19
20 01 99200199Inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny
20 022002Odpady z ogrodów i parków (w tym z cmentarzy)
20 02 01200201Odpady ulegające biodegradacji
20 02 02200202Gleba i ziemia, w tym kamienie
20 02 03200203Inne odpady nieulegające biodegradacji
20 032003Inne odpady komunalne
20 03 01200301Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne
20 03 02200302Odpady z targowisk
20 03 03200303Odpady z czyszczenia ulic i placów
20 03 04200304Szlamy ze zbiorników bezodpływowych służących do gromadzenia nieczystości
20 03 06200306Odpady ze studzienek kanalizacyjnych
20 03 07200307Odpady wielkogabarytowe
20 03 99200399Odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach