REDcert

W dążeniu do spełnienia najwyższych norm i standardów oraz w pracy na rzecz zrównoważonego rozwoju wspiera nas REDcert

Certyfikacja zrównoważonej biomasy i tym samym przestrzeganie określonych kryteriów zrównoważonego rozwoju już od dłuższego czasu dotyczy nie tylko branży paliwowej, lecz odgrywa coraz większą rolę w przemyśle spożywczym i paszowym oraz przy wykorzystywaniu biomasy jako materiału. Od 2015 roku wraz z REDcert2 udostępniony został system certyfikacji zrównoważonych surowców rolnych przeznaczonych do przetwarzania w sektorze spożywczym i paszowym oraz biomasy wykorzystywanej jako materiał.

Podstawę certyfikacji REDcert2 tworzą wymagania systemu REDcert-EU oraz kryteria bazujące na SAI (Sustainable Agriculture Initiative). REDcert2 jest jednym z nielicznych systemów certyfikacji zrównoważonego rozwoju, który znajduje zastosowanie na wszystkich poziomach – począwszy od poziomu rolnika, a skończywszy na poziomie dostawcy i sprzedawcy.