Odbiór odpadów przemysłowych

Odpady przemysłowe to materiały niepożądane, nieobojętne środowisku, będące produktem ubocznym wytwarzania różnorodnych wyrobów. Stanowią one około 80% wszystkich krajowych odpadów, a powstają głównie w takich branżach jak hutnictwo, energetyka czy ogólnie pojmowany przemysł ciężki. Przykłady odpadów przemysłowych to między innymi popioły, smary, oleje, opakowania, odpady metaliczne i mineralne. Właściwe gospodarowanie pozostałościami należy do obowiązków każdego przedsiębiorstwa, które takowe generuje. Nasza firma świadczy usługę odbioru odpadów przemysłowych dla dużych zakładów produkcyjnych na terenie całej Polski oraz Unii Europejskiej. Gospodarujemy nimi zgodnie z przepisami obowiązującego prawa. Na podstawie istniejących wzorców sporządzamy również niezbędne dokumenty na potrzeby inspekcji ochrony środowiska, jeśli zachodzi taka konieczność.

Odpady przemysłowe — utylizacja

W przypadku większości branż najłatwiejszy sposób na utylizację odpadów przemysłowych to skorzystanie z usług zewnętrznej firmy, takiej jak nasza, specjalizującej się w odbiorze, regularnym transporcie oraz gospodarowaniu nimi. Dzięki takiemu działaniu przedsiębiorcy mają pewność, iż cały proces obrotu będzie zgodny z aktualnie obowiązującymi dyrektywami. Jednym z głównych obszarów naszej działalności jest odbiór oraz utylizacja odpadów przemysłowych. Odebrane materiały niepożądane możemy poddawać różnym procesom recyklingu lub unieszkodliwiania, w zależności od ich rodzaju, a także potencjału do ponownego wykorzystania. W tym celu współpracujemy z największymi zakładami utylizacji odpadów i spalarniami śmieci na obszarze całej Polski.

Skup odpadów przemysłowych

Naszą misją jest zmniejszenie ilości odpadów przemysłowych trafiających na wysypiska oraz możliwie najlepsze gospodarowanie nimi. Oprócz wymienionych wcześniej usług zajmujemy się również skupem surowców takich jak:

  • tworzywa sztuczne,
  • papier i tektura,
  • tekstylia,
  • odpady z przemysłu spożywczego,
  • metale kolorowe oraz złom,
  • metale szlachetne lub rzadkie,
  • odpadowe katalizatory,
  • zużyty sprzęt elektroniczny czy elektryczny.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą!