Utylizacja — Śląsk

Właściwe zbieranie oraz utylizacja odpadów przemysłowych to obowiązek spoczywający na każdym przedsiębiorcy prowadzącym zakład produkcyjny, bez względu na reprezentowaną branżę. Samodzielne usuwanie pozostałości po procesach produkcji rozmaitych wyrobów bywa jednak skomplikowane z uwagi na przykład na ich właściwości, ilość, a także obowiązujące przepisy prawne. Przedsiębiorstwa przemysłowe działające na Śląsku, jak również w pozostałych regionach Polski, mogą więc skorzystać z pomocy specjalistów z naszej firmy. Zajmujemy się odbiorem, transportem i utylizacją odpadów poprodukcyjnych, gwarantując usługi na najwyższym poziomie, zgodne normami ekologicznymi.

Odbiór i utylizacja odpadów na terenie Śląska

Skorzystanie ze wsparcia fachowców specjalizujących się w odbiorze i utylizacji odpadów przemysłowych pozwoli nie tylko na efektywne pozbycie się niepotrzebnych materiałów powstałych przy procesach produkcyjnych, ale również przestrzeganie regulacji prawnych, a także norm dotyczących ochrony środowiska naturalnego. Zajmujemy się prawidłowym gospodarowaniem pozostałościami na terenie Śląska oraz innych części kraju lub Unii Europejskiej, w tym m.in.:

  • metalami szlachetnymi, kolorowymi, złomem,
  • tworzywami sztucznymi,
  • papierem,
  • odpadami spożywczymi,
  • tekstyliami,
  • elektrośmieciami i katalizatorami,
  • odpadami niebezpiecznymi.

Szeroki zakres usług sprawia, że jesteśmy w stanie świadczyć je dla Klientów z różnorodnych branż.

Profesjonalizm i współpraca ze sprawdzonymi zakładami utylizacji

Nieprawidłowa utylizacja odpadów przemysłowych może wiązać się nie tylko z zagrożeniem dla środowiska, ale też ryzykiem wysokich kar za nieprzestrzeganie obowiązujących przepisów. W naszej firmie dbamy więc o zgodne z regulacjami gospodarowanie pozostałościami — odbieramy je odpowiednio przystosowanymi pojazdami i wydajemy wymagane dokumenty. Ponadto współpracujemy z zaufanymi zakładami utylizacji, co pozwala nam na przekazywanie odpadów do recyklingu oraz odzyskiwanie z nich surowców, jeśli to możliwe. Zapraszamy do kontaktu!