Utylizacja odpadów: Kraków

Utylizowanie jest pojęciem z zakresu gospodarowania odpadami. To proces polegający na ponownym wykorzystywaniu śmieci jako surowców wtórnych. W potocznym rozumieniu oznacza również zniszczenie lub unieszkodliwienie pozostałości niebezpiecznych albo takich, których nie da się przetworzyć. Utylizacja odpadów wchodzi w obszar działań podejmowanych przez Euro Tradex na terenie Krakowa oraz innych polskich miast. Przykładami neutralizowanych przez nas niebezpiecznych resztek są: baterie i akumulatory, oleje samochodowe, tonery do drukarek, a także silnie reagujące środki chemiczne (jak wybielacze czy udrażniacze do rur).

Utylizacja odpadów niebezpiecznych — Kraków

Nie wszystkie śmieci nadają się do ponownego wykorzystania. Odpady niebezpieczne to takie pozostałości działalności przedsiębiorstw, które mogą stanowić zagrożenie dla ludzi, zwierząt oraz innych form życia, jeżeli zostaną porzucone w środowisku naturalnym. Według obecnie obowiązujących przepisów zaliczamy do nich na przykład:

  • wybuchowe,
  • utleniające,
  • łatwopalne,
  • toksyczne (same z siebie lub uwalniające tego typu gazy),
  • żrące,
  • uczulające,
  • ekotoksyczne (czyli zagrażające co najmniej jednemu elementowi środowiska naturalnego),
  • wykazujące szkodliwe działanie po pewnym czasie składowania.

Utylizacja odpadów niebezpiecznych jest jednym z obszarów działalności naszej firmy w takich miastach jak m.in. Kraków. Neutralizujemy również inne, mniej szkodliwe dla środowiska naturalnego pozostałości, m.in. tworzywa sztuczne, metale szlachetne czy makulaturę.

W jaki sposób utylizować odpady niebezpieczne?

W przypadku większości zakładów najłatwiejszym rozwiązaniem jest zatrudnienie zewnętrznego kontraktora, specjalizującego się w gospodarowaniu tego rodzaju odpadami. Przykładem może być Grupa Euro Tradex — mamy wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu zbędnymi pozostałościami procesów produkcyjnych i przemysłowych, także takimi, które nie nadają się do ponownego przetworzenia. Zachęcamy przedsiębiorców z Krakowa do skorzystania z naszej usługi utylizowania odpadów (w tym niebezpiecznych) na terenie tego miasta!